ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯೋಣ?

on

ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಕನ್ನಡ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಯಲು ಹೋದರೆ ಬಹಳ ಅಸಹಜ ಎಂದು ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆಯಲ್ಲ, ಏಕೆ? ಎಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವುದು ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಗ್ಲಿಷ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕಿಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು.

ಮಾತನಾಡಲು ಶ್ರಮ ಪಡುವಾಗ, ಇನ್ನು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಹೇಗೆ, ಗೊತ್ತೇ? ಕನ್ನಡವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. 😀 ಫೋನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನುವಾದಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ!

ಛೇ! ನನಗೆ ಕೇವಲ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬಂದರೆ ನಾಳೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನ್ನ ಕಂದನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ!

ನಾನು ಅಂದು ಬರೆದು ಮಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳು ಇಂದೂ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ. ಮರಳಿ ಯತ್ನವ ಮಾಡು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗಾಗಿದೆ! ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. 🙂

3 Comments Add yours

 1. Anu says:

  ಕನ್ನಡ ಎನೆ ಕುಣಿದಾಡುವುದೆನ್ನೆದೆ ಕನ್ನಡ ಎನೆ ಕಿವಿ ನಿಮಿರುವುದು
  ಕಾಮನಬಿಲ್ಲನು ಕಾಣುವ ಕವಿಯೊಳು ತೆಕ್ಕನೆ ಮನ ಮೈ ಮೆರೆಯುವುದು! 🙂

  1. Anu says:

   ಮೈ ಮರೆಯುವುದು*

 2. Praveen M N says:

  (0_0)

Share your thoughts...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s